top of page
xz reamer

xz reamer

Дахин бүрхүүлийг байгалийн эсвэл синтетик очир алмаазаар хийдэг бөгөөд өрөмдлөгийн цооногийг гол баррельтэй холбоход ашигладаг. Үүний гол үүрэг нь цоорхойг тогтмол тогтмол диаметртэй болгож, гол цилиндрийн хангалттай цэвэрлэгээг хангаж, хуучин битийг орлох шинэ битийн хангалттай зайг хангаж өгдөг. Энэ нь өрмийн битийг тогтворжуулагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг.

    bottom of page