top of page
vis pack r

vis pack r

Vis нь өрөмдлөгийн угаалгын шингэнийг зууралдамтгай болгох, зуурж бэлтгэхэд хурдан уусах ба полианионик целлюлоз полимер юм. Vis бодис нь угаалгын шингэнийг бэлдэх явцад бөөгнөрч тунарахгүй ямар ч хатуулаг ихтэй усанд хурдан задрахаар боловсруулсан.

    bottom of page