top of page
super poly ( liqui pol )

super poly ( liqui pol )

Super Poly  өтгөрүүлэгч алмаазан өрөмдлөгт эсвэл худгийн өрөмдлөгт ашиглаж болно.

  • Хурдан өтгөрүүлдэг
  • Маш ашигтай-бага концентраци шаарддаг
  • Яндангын чичиргээ, мушгих моментийг багасгаж, чөмгийн гарцыг нэмэгдүүлнэ
  • Усанд мэдрэмтгий тогтоцыг зогсоон саатуулж, цооногын тогтвортой байдлыг сайжруулдаг
    bottom of page