top of page
super gel

super gel

Super-Gel бентонитийг цооногыг маш сайн угааж цэвэрлэх шинж чанартай, цэнгэг болон давсархаг усанд шүүгдэс багатай угаалын шингэний систем бүрдүүлэхэд өндөр бүтээмжтэй өтгөрүүлэгч болгож ашиглахыг зөвлөдөг.

Тус бүтээгдэхүүнээр нэвчимтгий хэсэг эсвэл муу бэхжсэн нуралттай тогтоц хүндрэлтэй байж болзошгүй худаг өрөмдөхөд тусгайлан зориулсан хэмнэлттэй, хатуу бодис багатай өрмийн шингэн найруулж хийдэг. 

    bottom of page