top of page
rod grease

rod grease

Өрмийн яндангийн өтгөн тосыг яндан болон хамгаалалтын хоолой эсвэл чулуулгын давхрагын хоорондын чичэрхийлэл, үрэлтийг бууруулахын тулд алмаазан өрмийн янданд хэрэглэх зориулалтаар тусгайлан боловсруулсан, бат бөх барийн суурьтай өтгөн тос юм. Өрмийн яндангийн өтгөн тосыг ялангуяа хуурай хуурай цооног өрөмдөхөд хэрэглэдэг ба дулаанд тогтвортой, янз бүрийн хүнд нөхцөлд найдвартай үйлчилдэг. Өрмийн янданг цооногруу оруулахын өмнө өтгөн тосыг гадна гадаргууд нь хялбар түрхэнэ. Хэрэглэхийн өмнө бүтээгдэхүүнийг зөөлрүүлэх зорилгоор халаах шаардлаггүй.

    bottom of page