plug

plug

Plug нь цооногын ус алдалтын үед ан цав руу нэвтрэн анхны эзэлхүүнээсээ 500 дахин их ус шингээж ан цавыг бөглөх үүрэгтэй мөхлөг хэлбэртэй полимер юм.