hammer oil

hammer oil

хийн цохилуурт өрөмдлөгийн үед алхыг халах болон цилиндрийн гадаргууны элэгдлээс хамгаалсан тусгай зориулалтын өндөр чанартай тос