top of page
diamond bit
  • diamond bit

    Шингээсэн алмазан хошуу нь хамгийн өргөн хэрэглээтэй байдаг. Эдгээр нь ашигт малтмалын хайгуулын салбарт дунд болон хэт хатуу формацаас хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг бит юм. Чулуулгийн хатуулаг ба зүлгүүр нь алмаазны үзүүлэлт, агууламж, матрицын хатуулгийг тодорхойлох гол хүчин зүйл болдог.

    Шүдний бит нь өрөмдлөгийн хурд, даралт багатай нягт буюу зүлгүүрийн давхаргад өрөмдөхөд өрөмдлөгийн үр ашиг өндөр болно. Энэ нь нүүрс тогтооход онцгой үр дүнтэй байсан бөгөөд шүдний битийг ашигласнаар усны урсалт ба өрөмдлөгийн бичлэгийн үр нөлөө сайтай болно.

    Өнөө үед шингээсэн очир алмаазыг утас шугаман өрөмдлөгийн цувралд өргөн ашиглаж байна.

      bottom of page