top of page
cx trol ( austrol )

cx trol ( austrol )

CX-Troll нь усанд мэдрэмтгий үүсэл тогтоцыг устай урвалд орохыг сааруулж, алмаазан өрөмдлөгт чөмгийн гарцыг сайжруулдаг хамгаалалтын коллейд юм. CX-Troll нь насосын даралт, яндангын мушгих момент, чичирхийллийг багасгаж, цүүцийн эдэлгээний хугацааг уртасгадаг. Хатуу бодисгүй иж бүрэн чөмгийн гарцны шингэн гаргаж авахын тулд CX-Troll полимерийг Super-Gel, CHP, Super Poly полимертэй хамт хэрэглэж болно. Үүнийг мөн хийн үлээлттэй өрөмдлөгт хатуу хөөс үүсгэхэд хэрэглэж болно.

    bottom of page