top of page
crown overshot

crown overshot

Дотор хоолой дүүрсэн үед хэт давалгаалах төхөөрөмжийг утасны кабелиар нүхэнд буулгаад лебедка ашиглан гадаргуу дээр гаргаж ирдэг.

Дотор хоолойн угсралт гадаргуу дээр гарсны дараа хоосон дотоод хоолойг нүхэнд буулгаж, өрөмдлөгийг үргэлжлүүлж болно

Гол баррелийн хэмжээ тус бүрт Overshot хийх боломжтой. Энэ бол цөм агуулсан дотоод хоолойн угсралтыг сэргээх зорилгоор утас дээр буулгасан татаж авах төхөөрөмж юм.

    bottom of page