top of page
crown outer tube
  • crown outer tube

    Wireline Гурвалсан хоолойн цөм баррель нь нүүрс, шавар холхивч эсвэл маш их хагарал бүхий формац өрөмдөхөд цөмийн салшгүй хэсгийг нөхөн сэргээх боломжийг олгодог. Хагалах хоолой нь дээжийн тавиурт хялбархан ачих эсвэл хадгалах, дараа нь геологичдод танилцуулах зорилгоор үндсэн дээжийг хүлээн авсан төлөвт нь хадгалдаг. Гурвалсан хоолойн гол баррель нь N, H, P хэмжээтэй байдаг.

      bottom of page