top of page
crown bit

crown bit

Шингээсэн алмазын битүүд нь ашигт малтмалын хайгуул хийхэд хамгийн их ашиг тустай байдаг. Өндөр чанарын синтетик очир алмаазыг сайтар сонгож, шингээсэн битийн матрицын цувралын гүнд тараана.Титэмийн матриц давхарга нь нунтаг металл бондонд шингэсэн эдгээр болорын жигд тархалтыг агуулдаг. Бидний шингээсэн битүүдийн матриц нь элэгдэж эхлэхэд битийн огтлох нүүрэнд шинэ очир алмаазыг гаргахад зориулагдсан бөгөөд энэхүү үйл ажиллагааны үр дүнд хурдан нэвтрэлтийн хурд хадгалагдана.

Манай шингээсэн битүүд нь алмаазан өрөмдлөгийн өртгийг хамгийн бага байлгахад шаардагдах нэвтрэлтийн хурд ба битийн ашиглалтын хугацааг хангах үүднээс үйлдвэрлэгддэг. Алмазын хамгийн оновчтой хэмжээ, концентраци, матрицын төрөл нь өрөмдөх формацийн хатуулаг ба зүлгүүрээс хамаарна.

    bottom of page