top of page
chp ( cr650 )

chp ( cr650 )

CHP нь чөмөг, цооногийн хананд хамгаалалтын полимер хальс үүсгэдэг. Энэ полимер хальс гидраджих боломжтой, сарьналттай шавар, занарт ус нэвтрэхийг багасгана. CHP нь мөн сул, сэвсгэр элсэн үүсэл тогтоцыг тогтворжуулахад маш үр дүнтэй. CHP нь тусдаа бүтээгдэхүүн, хатуу бодис багатай угаалгын систем болгож ашиглаж болох ба иж бүрэн угаалгын систем бүрдүүлхийн тулд Super-Gel/CX-Troll полимертой хослуулж болно.

    bottom of page